Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2011

Fair-blue
20:20
3462 abf6 390
Reposted fromsuchygumers suchygumers vialocus locus

November 23 2011

16:45
Fair-blue
16:44
Są różne rodzaje czekania. Można czekać na coś, co wydaje się nieuniknione i jest tylko kwestią czasu. Można też czekać na to, co może się stać, choć nie ma na to żadnej gwarancji. Lepiej wówczas nie obnosić po świecie swojej nadziei, na wszelki wypadek. Można w końcu czekać na to, co się nigdy nie zdarzy, choć jest cień prawdopodobieństwa, że mogłoby, i wówczas stan ten przypomina czekanie na cud.
— K. Rygiel "Pod powiekami"

November 22 2011

Fair-blue
19:28
5320 5455 390
Reposted fromayati ayati viaNotaSecondtowaste NotaSecondtowaste
Fair-blue
19:27
Teraz nie pora myśleć o tym, czego Ci brak. Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym, co masz.
— Ernest Hemingway
Reposted fromdriada driada viacytaty cytaty

November 21 2011

Fair-blue
17:30
7251 f780 390

November 20 2011

Fair-blue
21:47
8612 d18a 390
Reposted byGarythebaseLuftytwo
Fair-blue
21:44
Fair-blue
21:43
Łaknę kontaktu z Tobą. Potrzeba mi go. Panicznie potrzebuje. Jak spragniony na pustyni szukam oazy. Ty jesteś moją oazą, lecz ty nie rozumiesz, że to takie ważne dla mnie. Potrzebuję Twoich słów, ciepła, wsparcia. Zwłaszcza kiedy rozpadam się kawałek po kawałku i z dnia na dzień coś we mnie umiera, coś mnie zabija. 
Fair-blue
21:40
Nic tak bardzo nie boli, jak Twoje obojętne spojrzenie, kiedy mi mówisz, że nie jestem aż tak ważna w Twoim życiu, że beze mnie też można żyć. 
Fair-blue
21:38
Nigdy nie chciałam być intruzem w Twoim poukładanym świecie... 
— Me
Fair-blue
21:35
Miłość jest wtedy prawdziwa, gdy nie wiemy dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frometerycznie eterycznie viacytaty cytaty
Fair-blue
21:35
Proszę starać się płakać. Nic tak nie przynosi ulgi jak łzy.
— Lew Tołstoj
Reposted frometerycznie eterycznie viacytaty cytaty
Fair-blue
21:33
To normalne, że chcesz pomóc ludziom, których kochasz. Ale nie możesz naprawić wszystkiego.
— Richelle Mead - "Ostatnia ofiara"
Reposted fromSecrecy Secrecy viacytaty cytaty
Fair-blue
21:32
        To, co świat zwykł określać jako miłość, to wielka emocjonalność, połączona z atrakcyjnością fizyczną, zachłannością, chęcią posiadania kontroli, erotyzmem i nowością. Zazwyczaj jest przelotna i ulegająca wahaniom, rośnie i maleje w zależności od warunków. W przypadku niezaspokojenia, emocja ta często ujawnia skrywany gniew i uzależnienie, które maskowała. Przechodzenie od miłości do nienawiści jest potocznym zjawiskiem. Jednak to o czym mówimy, to nie Miłość, tylko uzależniająca sentymentalność. Nienawiść pochodzi od Dumy, a nie Miłości. W takim związku prawdziwa Miłość nigdy nie zagościła.

        Rzeczywista Miłość jest bezwarunkowa, niezmienna i stała. Nie jest ona chwiejna, ponieważ jej źródło znajdujące się w osobie, która kocha, nie jest zależne od zewnętrznych czynników. Miłość to stan istnienia. Jest to pełen wybaczenia, troski i wsparcia sposób, w jaki odnosimy się do świata. Miłość nie jest stanem intelektualnym i nie pochodzi z umysłu. Ona wywodzi się prosto z serca. Posiada w sobie zdolność podnoszenia innych na duchu i dokonywania wielkich czynów dzięki czystości swoich pobudek.

        Rozsądek radzi sobie jedynie ze szczegółami, Miłość zaś z całością. Ta umiejętność, często przypisywana intuicji, polega na natychmiastowym zrozumieniu, bez uciekania się do sekwencyjnego przetwarzania symboli.        Miłość nie przyjmuje stanowisk, dlatego jest całościowa i pozwala na osiągnięcie kompromisu. wówczas zjednoczenie z drugą osobą staje się możliwe, ponieważ granice przestają istnieć. Miłość jest zawsze włączająca i narastająco rozszerza poczucie ja. Miłość koncentruje się na dobrych stronach życia we wszystkich jego przejawach i pomnaża jeszcze to, co pozytywne. Rozwiązuje negatywność poprzez ujęcie jej w innym kontekście, a nie przez atakowanie.

— David R. Hawkins, "Siła czy Moc"
Reposted fromdziadekmroz dziadekmroz viacytaty cytaty
Fair-blue
21:30
I feel so divorced with world
— 'coffee & cigarettes'
Reposted frombluedeath bluedeath viaciarka ciarka
Fair-blue
21:28
Play fullscreen
Reposted byemciu emciu
Fair-blue
21:25
Dziękuję za rady :) Obrazek znaleziony na heartit :)

November 19 2011

Fair-blue
22:00
Fair-blue
21:51
Still lying underneath the stormy skies
She said
I know the sun was set to rise

Life goes on, it gets so heavy
The wheel breaks the butterfly
Every tear a waterfall
In the night, the stormy night
She closed her eyes
In the night, the stormy night
Away she flied


— Coldplay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl